Centrul De Excelență – București

Chess

Selecția elevilor

Pentru anul școlar 2023 – 2024, Centrul Municipiului București de Excelență demarează procesul de selecție pentru elevii care doresc să participe din grupele de pregătire din cadrul CEX , la Colegiul Național “Mihai Viteazul”, sector 2, București. Activitățile didactice se vor desfășura de luni  până vineri, între orele 1430 – 1630  și sâmbăta, între orele 830 – 1230.

Conform Ordinului nr. 5562/2020 din 14.09.2020,  art.8, selecția elevilor capabili de performanțe înalte se realizează, în prima etapă, prin desemnări făcute de către profesorii elevilor, cât și prin analizarea activității școlare a acestora.

În etapa a II-a a selecției vor participa elevii premiați în anii școlari anteriori, la fazele olimpiadelor/concursurilor internaționale și naționale.

În funcție de numărul de elevi înscriși, comisia numită de Centrul Municipiului București de Excelenţă, va selecta elevii ce vor participa la cursuri. Lista elevilor admiși se va afișa pe site-ul CEX.

Elevii admiși vor descărca și completa cererea de înscriere postată pe site-ul centrului (www. excelentabuc.ro) și o vor preda, în format fizic, la primul curs.