Centrul De Excelență – București

Chess

Selecția elevilor

Selectarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se realizează prin utilizarea următoarelor procedee şi instrumente:

 • profiluri psihocomportamentale
 • desemnări făcute de profesori şi/sau de grupul de prieteni
 • studii de caz
 • chestionare
 • teste psihologice de aptitudini şcolare
 • individuale şi colective
 • teste de inteligenţă
 • teste de creativitate
 • teste de aptitudini speciale
 • analiza activităţii şcolare
 • teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire
 • interviuri

Pregătirea copiilor și tinerilor cu potențial înalt se realizează prin intermediul grupelor de excelență, organizate pe baza nivelului de studiu și a disciplinelor.

În funcție de natura activității, pot fi constituite grupuri de excelență formate din elevi de diferite clase.

Pregătirea copiilor și tinerilor cu potențial înalt poate avea loc și în filialele Centrului de Excelență care dispun de resurse adecvate. În cadrul unei filiale, pot fi desfășurate activități în una sau mai multe discipline.